Artikel 1 Algemeen

 • Alle leden van E10Training onderschrijven zich aan de bepalingen van de algemene voorwaarden door ondertekening van het inschrijfformulier.
 • E10Training behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen.
 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met E10 Training aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en
 • E10Training zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.
 • Bij het niet naleven van de huisregels behoudt E10Training zich het recht voor om de
 • overeenkomst op te zeggen en het resterende abonnementsgeld te vorderen.

Artikel 2 Lidmaatschap

 • Men is lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen
 • Wijzigingen van het abonnement of opzeggen dienen schriftelijk via mail (info@etientraining.nl) te worden ingediend
 • De opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand voor het verlopen van het abonnement
 • Tussentijds opzeggen van het kwartaal, halfjaar of jaarabonnement is niet mogelijk
 • Na afloop van de afgesproken termijn loopt uw abonnement door voor onbepaalde tijd en is uw abonnement per maand opzegbaar
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap betaalt u € 15 euro inschrijfkosten
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap betaalt u € 25 euro borg voor de lidmaatschapspas. Wanneer u uw pas aan het einde van uw lidmaatschap weer inlevert, ontvangt u dit bedrag retour. Bij verlies van uw lidmaatschapspas betaalt u € 25 euro voor een nieuwe lidmaatschapspas.
 • E10Training behoudt zich het recht voor tot het jaarlijks verhogen van de contributie indien dit noodzakelijk is in verband met de kostenstijgingen.
 • Indien E10Training de tarieven verhoogt dan geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 3 Betaling

 • In maandelijkse termijnen per automatische incasso
 • Bij stornering wordt een boete van € 10 euro in rekening gebracht
 • Wanneer niet betaald is, wordt de lidmaatschapspas geblokkeerd en kunt u niet sporten.
 • Wanneer u het oneens bent met een incasso of factuur, laat dit dan uiterlijk binnen 2 weken weten via de mail (info@etientraining.nl). Wanneer u hier langer mee wacht, zullen we de klacht niet in behandeling nemen.

Artikel 4 Huisregels

 • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen bij ons te sporten.
 • Het is verboden op buitenschoenen te sporten.
 • Gebruik van een handdoek op de toestellen is verplicht. Toestellen worden schoon en droog achtergelaten na gebruik.
 • Na gebruik ruimt eenieder zijn gebruikte gewichten op
 • Verbaal of fysiek geweld is niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren of dranken te nuttigen.
 • Roken in de sportschool is verboden
 • Het is niet toegestaan jassen, tassen en telefoons mee te nemen in de sportzaal.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen. Het gebruik van een kunststof bidon is toegestaan
 • De nooddeuren mogen enkel worden gebruikt in geval van nood
 • Eventuele gebreken aan douches, toiletten, kleedkamers, machines, etc. graag melden aan de balie.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of ongevallen in en om E10Training
 • U mag gebruik maken van de kluisjes. Verlies van sleutel en eigendommen is voor eigen risico
 • E10Training stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, deelname aan trainingen en het gebruik van de toestellen is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid